Za inštruktorje

Testiranje European Fitness Badge predstavlja učinkovit inštrument za športna društva in vaditelje/trenerje, ki ga lahko uporabite:

  • za oceno telesne pripravljenosti vadečih;
  • kot podlago za pripravo (večmesečnega) programa vadbe;
  • za spremljanje napredka v telesni pripravljenosti vadečih;
  • kot individualno svetovanje s priporočili za vaše vadeče;
  • kot priznanje vadečim ob zaključku sezone;
  • pridobivanju novih članov oziroma vadečih;
  • motiviranju posameznika pri vzpostavitvi aktivnega življenjskega sloga;
  • vključevanju manj aktivnih ljudi v redno telesno vadbo in športne aktivnosti.

Velika prednost EFB je izvedba z minimalnim številom in lahko prenosljivimi pripomočki. Testiranje je tako primerno za izvajanje na različnih lokacijah, tako v dvorani kot na zunanjih površinah.

Testiranje se lahko izvede v sklopu organizirane skupine vadečih ali kot športno rekreativni (množični) dogodek na občinski/lokalni/regionalni/nacionalni ravni.

Uporabite ga kot orodje pri pri motiviranju in vključevanju manj aktivnih ljudi v redno telesno vadbo in športne aktivnosti ter pridobivanju novih članov oziroma vadečih.

5QWC6133 320
NA VRH