European Fitness Badge (EFB) predstavlja nabor testov za oceno posameznikovega, z zdravjem povezanega stanja telesne pripravljenosti.

Sklop testov vključuje sedem različnih vaj za oceno vzdržljivosti, moči, koordinacije in gibljivosti ter oceno telesne strukture in drže. Vaje v okviru testiranja so primerne za različne nivoje telesne pripravljenosti, tako da so primerne za vsakogar, tudi za starejše in manj aktivne ljudi.

EFB tako predstavlja priznanje za doseženo stopnjo (zdrave) telesne pripravljenosti, ki se podeljuje na treh nivojih: osnovni, napredni in nadpovprečno.

osnovna stopnja
napredna stopnja
nadpovprečno

OZADJE

European Fitness Badge so razvili vrhunski evropski strokovnjaki z namenom, da je testiranje dosegljivo širokemu krogu uporabnikov po vsej Evropi. Idejni nosilec projekta je Nemška gimnastična zveza, v projektu pa sodeluje še šest partnerskih organizacij, med katerimi je tudi Športna unija Slovenije.

CILJ

Osrednji cilj je s pomočjo individualne ocene posameznika spodbuditi in motivirati k aktivnejšemu življenjskemu slogu.

PREDNOSTI EFB TESTIRANJA

Testiranje EFB je primerno za odrasle posameznike vseh stopenj telesne pripravljenosti in starosti. Odlikuje ga hitra in enostavna izvedba z minimalnim številom in lahko prenosljivimi pripomočki. Testiranje se lahko izvede na različnih lokacijah, tako v športnih dvoranah, na zunanjih površinah kot množičnih dogodkih. European Fitness Badge (EFB) je učinkovit pripomoček za športne organizacije in zdravstvene ustanove pri osveščanju odraslega prebivalstva o pomenu zdravega in aktivnega življenjskega sloga.

European Fitness Badge pomaga pri:

• motivaciji in vzpodbujanju za bolj aktiven življenjski slog;
• vključevanju manj aktivnih v redno telesno vadbo in športne aktivnosti.

Poznavanje lastnih prednosti in pomanjkljivosti je predpogoj za realno oceno lastnega stanja telesne pripravljenosti, kakor tudi za oblikovanje ciljev in načrtov za aktivnejši življenjski slog, vključno s trajnostnim sodelovanjem pri vadbi in špornih aktivnostih.

Podeljevanje priznanja European Fitness Badge krepi samozavest in motivira ljudi, da se vključijo v dolgoročno zdravo telesno aktivnost (HEPA).

Vaditelj oziroma trener pridobi pomembne podatke o telesni pripravljenosti vadečih, na podlagi katerih lahko pripravi ustrezen program vadbe, prilagojen udeležencem in njihovim potrebam. Konstantno testiranje telesne pripravljenosti in individualna povratna informacija omogoča udeležencem, da vidijo svoj napredek in ostanejo motivirani, da še naprej izboljšujejo ali ohranijo nivo svoje telesne pripravljenosti.

NA VRH